HET PcCAFÉ SLUIT

Met ingang van 13 oktober 2022 houdt het PcCafé, dat maandelijks op donderdagmiddag opende in “De Vergulde Baars”, op te bestaan. Wij danken iedereen die meegedaan heeft in al die jaren hartelijk.

De website blijft nog in de lucht tot ons abonnement is afgelopen.

“Partir c’est mourir un peu” maar ook: “Er is een tijd van komen en een tijd van gaan.”

Het ga U allemaal goed.

De vrijwilligers van het laatste uur,
Joke, Bram, Rien, Johannes en Gerard . . . en niet te vergeten onze mentor Eric.